Tel:    86-731-84327328
Fax:    86-731-84327332
Email: xyh_oice@hotmail.com
Add:    87 Xiangya Road, Changsha, Hunan, P.R. China, 410008